Çözeltilerde Çözünen Madde Miktarı: ppm ve ppb - 10.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, çözeltilerde çözünen madde miktarının ppm ve ppb cinsinden nasıl ifade edileceği örnek üzerinden anlatılmaktadır.

Ppm, çözünen madde kütlesinin çözelti kütlesine oranının yani kütle kesrinin on üzeri 6 ile çarpılmasıyla hesaplanır. Ppb ise çözünen madde kütlesinin çözelti kütlesine oranının on üzeri 9 ile çarpılmasıyla hesaplanır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu