Çözeltiler ve Çözünürlük - 10.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, çözünürlük kavramı örnek çözeltiler üzerinden anlatılmaktadır. Canlandırmada, çözelti örnekleri üzerinden doymuş ve doymamış çözelti kavramları ile çözünürlük kavramı anlatılmakta; çözünürlüğe etki eden faktörler de vurgulanmaktadır.

Çözebileceği maksimum miktarda çözüneni içeren çözeltilere “doymuş çözelti” adı verilir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu