Çözelti Nedir? - 10.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, çözünme, çözelti, çözünen ve çözücü kavramları örneklerle anlatılmaktadır. Canlandırmada, farklı çözelti örnekleri üzerinden çözünen ve çözücü örnekleri verilmektedir.

Bir karışımı oluşturan bileşenler, karışımın her yerinde aynı oranda bulunuyorsa bu tür karışımlara “homojen karışım” veya “çözelti” denir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu