Çökelme Tepkimeleri - 9.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, çökelme tepkimelerinin tanımı yapılmakta ve çökelme tepkimeleri ile ilgili bilgiler verilmektedir. Ayrıca çökeltinin (çökelek) tanımı da yapılmaktadır.

Çözelti içerisinde bulunan iyonların aralarında gerçekleşen çekim kuvveti sonucunda biraraya gelerek yeni bir iyonik bileşik oluşturduğu tepkimelere çökelme tepkimeleri denir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu