Çin Uygarlığı - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, tarihin uzun bir döneminde varlığını korumuş olan Çin uygarlığının kültürel, toplumsal, dini ve siyasi özellikleri anlatılmaktadır. Canlandırmada, Çin uygarlığının bilim tarihine yaptıkları katkılar ve uygarlığın oluşumunda Orta Asya Türklerinin etkisi anlatılmaktadır.

Tarih boyunca farklı hanedanlıklar tarafından yönetilen Çin, M.Ö. 3. yüzyılda siyasi birliğini tamamlayarak güçlü bir imparatorluk haline geldi.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, tarihin uzun bir döneminde varlığını korumuş olan Çin uygarlığının kültürel, toplumsal, dinî ve siyasi özellikleri anlatılmaktadır. Canlandırmada, Çin uygarlığının bilim tarihine yaptıkları katkılar ve uygarlığın oluşumunda Orta Asya Türklerinin etkisi anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, tarih boyunca İran’da kurulan uygarlıklar anlatılmaktadır. Canlandırmada, Medler ve Perslerin kültürel ve siyasi özelliklerine değinilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, Hint uygarlıkları ile ilgili bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Hindistan coğrafyasında kurulan uygarlıkların tarihinin hangi dönemlere kadar uzandığı, bu uygarlıkların genel özellikleri, dinî inanç sistemleri ve kast sistemi anlatılmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu