Bucaş Antlaşması - 10.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Lehistan ile imzalanan Hotin Antlaşması ve antlaşmanın bozulması ile gelişen olaylar ve iki taraf arasında imzalanan Bucaş Antlaşması anlatılmaktadır.

1672 yılında Lehistan ile imzalanan Bucaş Antlaşması 'nın bir maddesinin ihlali üzerine , 4 yıl süren savaşlar sonunda bu madde kaldırılarak antlaşma tekrar yürürlüğe sokulmuştur.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, Fazıl Ahmet Paşa’nın ağzından Osmanlı Devleti’nin Doğu ve Batı politikaları ve 1664 yılında Avusturya ile yapılan Vasvar Antlaşması anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, Venediklilerin elinde bulunan Girit’in alınmak istenmesinin nedenleri ve Ada’nın 1669 yılında Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından ele geçirilmesi anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti üzerinde yarattığı genel ve ekonomik olumsuzluklar ile bu süreçte yaşanan gelişmeler anlatılmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu