Bohr Atom Modeli ve Modern Atom Teorisi - 9. Sınıf

Kimya   Canlandırma

Özet Bilgi

Modern atom teorisine göre elektron, dalga ve parçacık özelliklerinin her ikisini göstermektedir.

Bu konu anlatımında, Bohr atom modeli ile elektronun atomdaki yeri hakkında bilgi verilmektedir. Bohr atom modelinden sonra gelen modern atom modeli ile elektronun dalga ve parçacık modelleri açıklanmıştır.

İlgili Konu Anlatımları

    9. Sınıf
  • “Orbitaller için, elektronların bulunma olasılığının en fazla olduğu uzay parçalarıdır, bir orbitalde en fazla iki elektron bulunabilir, aynı enerji düzeyinde orbitallerin enerjileri s, p, d, f sırasında artış gösterir, aynı alt enerji düzeyinde bulunan px ve py orbitallerinin enerjileri faklıdır, y...
Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar