Biyomlar ile Ekosistemler Arasındaki İlişkiyi Açıklama - 10.Sınıf

Biyoloji   Çözümlü Örnek

Biyomlar ve ekosistemler arasındaki ilişki için verilen “farklı biyomlar bir araya gelerek ekosistemleri oluşturur, bir biyomdaki tür çeşitliliği bir ekosistemdeki tür çeşitliliğinden fazladır, biyomların üreticileri karasal ya da sucul olabilirken ekosistemlerin üreticileri sadece karasaldır; ifadelerinden hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu