Birim Çemberde Trigonometrik Oranlar - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, birim çemberin özellikleri kullanılarak farklı açıların sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant oranlarının bulunması anlatılmaktadır.

Birim çember, yarıçapı 1 birim olacak şekilde tasarlanan bir çemberdir ve üzerindeki her nokta bir açıyı ifade eder. Birim çember yardımıyla açıların trigonometrik oranları bulunabilir. Birim çember üzerindeki B(x, y) notkasının x bileşeni kosinüs değerini, y bileşeni de sinüs değerini gösterdiğinden x-eksenine kosinüs ekseni, y- eksenine sinüs ekseni denir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu