Bire Bir, Örten ve İçine Fonksiyonlar - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Venn şemaları yardımıyla bire bir fonksiyon, örten fonksiyon ve içine fonksiyon tanımlar anlatılmaktadır.

Tanım kümesindeki her bir elemanı değer kümesindeki farklı elemanlara eşleyen fonksiyona bire bir fonksiyon denir. ∀ x₁, x₂ ∈ A için, x₁ ≠ x₂ için f(x₁) ≠ f(x₂) veya f(x₁) = f(x₂) için x₁ = x₂ oluyorsa f fonksiyonu bire birdir. Görüntü kümesi değer kümesine eşit olan fonksiyona örten fonksiyon denir. Örten olmayan fonksiyona ise içine fonksiyon denir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu