Birbiriyle Temas Halinde Olan Kürelerin Etki ile Elektriklenmesi - 10.Sınıf

Fizik   Çözümlü Örnek

“ Şekilde + yüklü K cismi ile yüksüz 2r yarıçaplı X küresi ile r yarıçaplı Y küresi vardır. Yüksüz ve birbirine temas halinde bulunan iletken X ve Y kürelerine şekildeki gibi artı yüklü K çubuğu yaklaştırılıyor. K çubuğu yaklaştırıldıktan bir süre sonra X ve Y iletken küreleri birbirinden uzaklaştırılıyor. Ardından da K çubuğu uzaklaştırılıyor.Buna göre, son durumda; X ve Y kürelerinin son durumdaki yük işaretleri nedir, X ve Y kürelerinin son durumdaki yükleri oranı kaçtır” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu