Bir Olayın Olma veya Olmama Olasılığını Hesaplama - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, çıktı(basit olay), örneklem uzay, olay, olasılık kavramlarıyla bir olayın olma ve olmama olasılıkları örnekleri ile birlikte incelenmektedir.

Bir deney yapıldığında ortaya çıkabilecek sonuçlardan her birine “çıktı” veya “basit olay” denir. Bir deneyin olası tüm çıktılarının oluşturduğu kümeye “örneklem uzay” denir ve bu küme “E” harfiye gösterilir. Bir deneyin örneklem uzayının her bir alt kümesine “olay” denir. Bir olayın olma veya olmama ihtimalinin matematiksel ölçüsüne ise “olasılık” denir. Bir olayın olma olasılığı, olayın çıktı sayısının olası tüm çıktıların sayısına oranıdır. Bir olayın olma ve olmama olasılıkları toplamı 1'dir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu