Bir Kümenin Belirli Özelliklere Sahip Alt Kümeleri - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, verilen bir kümenin belli eleman ya da elemanlarını içeren veya içermeyen alt küme sayılarının nasıl hesaplandığı anlatılmaktadır.

Bir A = {1, 2, 3, 4} kümesinin “2”yi içermeyen alt kümelerinin sayısı, 2'yi içermeyen {1, 3, 4} kümesinin alt küme sayısı ile aynıdır. Aynı A kümesinin “2 veya 3”ü içeren alt kümelerinin sayısını bulmak için de A'nın tüm alt kümelerinin sayısından “2 ve 3”ü içermeyen {1, 4} kümesinin alt kümelerinin sayısının çıkarılması gerekmektedir. “2 ve 3”ü eleman olarak bulunduran A kümesinin alt kümeleri ise yine bu elemanları içermen {1, 4} kümesinin alt kümelerine bu elemanların eklenmesi ile elde edilir. Dolayısıyla A kümesinin “2 ve 3”ü içermeyen alt kümelerinin sayısı {1, 4} kümesinin alt küme sayısına eşittir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu