Bir İrrasyonel Sayı Örneği: Karekök İki - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, irrasyonel sayılara örnekler verilerek √2 sayısının irrasyonel olduğu çelişki metodu kullanılarak ispatlanmaktadır.

√2 sayısının irrasyonelliği, çelişki metodu ile ispatlanabilir. Bu ispat yönteminde, ispatlanmaya çalışılan durumun tersinin doğruluğu kabul edilerek bu durum ile çelişen bir sonuç elde etmeye çalışılır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu