Bir Hareketlinin Hızını ve Süratini Bulma - 9.Sınıf

Fizik   Çözümlü Örnek

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Fizik
  • ”Duraktan 50 m uzak olan Ayşe ve ters istikamette 30 m uzakta bulunan Ali'nin durağa göre konum vektörlerini çizerek gösterin.” sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.
  • Bu konu anlatımında, bir cismin hareketinin tanımlanması için bilinmesi gereken kavramlardan konum, yer değiştirme ve hız kavramları açıklanmaktadır.
  • ”Bir apartmanın 5. katında bulunan bir çocuk, önce 7 kat yukarı, daha sonra da 3 kat aşağı inmektedir. Katlar arası mesafe sabit ve 3 m olduğuna göre, çocuğun yer değiştirmesini bulun ve yer değiştirme vektörünü çizerek gösterin.” sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.
Lisego Tanıtım Videosu