Bir Devre Elemanın Gücünün Hesaplanması - 10.Sınıf

Fizik   Çözümlü Örnek

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Fizik
  • Bu konu anlatımında, seri bağlı ampullerden oluşan elektrik devreleri ve bu ampullerden aynı elektrik akımının geçtiği anlatılmaktadır. Ayrıca seri bağlı, özdeş ampullerin (lambaların) parlaklıklarının aynı olduğu anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, seri bağlı devrelerin özellikleri anlatılmaktadır. Etkinlikte, pil, ampul, devre anahtarı gibi devre elemanlarını kullanarak basit seri bağlı devreler kurulması istenmekte ve seri bağlı devre özellikleri incelenmektedir. Kısa devre kavramı da anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, elektriksel güç anlatılmaktadır. Canlandırmada, bir devre elemanının birim zamanda harcadığı elektrik enerjisinin elektriksel güç demek olduğu ve elektriksel gücün hesaplanışı anlatılmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu