Bilimsel Gelişmeler - 10.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Bacon ve Descartes önderliğinde gelişen yeni düşünce yöntemi ile Avrupa’da meydana gelen bilimsel gelişmeler ve bu gelişmelerin etkileri bilim adamları ile birlikte anlatılmaktadır.

Bacon ve Descartes'in önerdiği yeni bilimsel yönteme başvurulmasıyla birlikte matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında gelişmeler oldu.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, ”aydınlanma” sözcüğünün kökeni anlatılmakta, Aydınlanma Çağı öncesi Avrupa'daki durum incelenmekte ve Aydınlanma Çağında meydana gelen değişimler açıklanmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, aydınlanma çağında Avrupa'da gelişen bilim dalları, örneğin, astronominin gelişmesi gibi özel konular detaylı olarak incelenmektedir.
  • Bu konu anlatımında, modern bilimin temellerinde yer alan sorgulayıcı ve araştırmacı düşünce şeklinin, Avrupa'da Bacon ve Descartes önderliğinde gelişmesi anlatılmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu