Bilim Nedir? - 9.Sınıf

Biyoloji   Canlandırma

Bu konu anlatımında, bilimin tanımı yapılmakta; bilimin çalışma alanına giren konular belirtilmekte ve insanoğlunun bilimle uğraşmasının sebepleri açıklanmaktadır.

Bilim, test edilebilir hipotezlerin oluşturulması ve doğa olaylarının örgüsü için verilerin toplanıp kullanılmasının yanı sıra bu süreç boyunca üretilen bilgidir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu