Bileşik Olaylar - 10.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, bileşik olaylar tanımlanarak, ”ve”, ”veya” bağlaçları ile oluşturulmuş bileşik olayların olma olasılıklarının nasıl hesaplandığı örneklerle açıklanmaktadır. 

Tek bir çıktısı olan ve başka olaylara ayrıştırılamayan olaylara basit olay, iki ya da daha fazla basit olaydan oluşan olaylara da bileşik olay denir. Örneğin bir para atıldığında paranın tura gelmesi basit olayken, bir para ve zar birlikte atıldığında paranın tura ve zarın 5 gelmesi iki basit olaydan oluşan bir bileşik olaydır. Bileşik olaylar birbirlerine “ve” bağlacı ile bağlanabildikleri gibi “veya” bağlacı ile de bağlanabilir. “Ve” bağlacı ile bağlanan olayların her ikisinin birlikte gerçekleşmesi beklenirken “veya” bağlacı ile bağlanan olayların en az birinin gerçekleşmesi yeterlidir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu