Besin Zincirleri ve Besin Ağları - 10.Sınıf

Biyoloji   Canlandırma

Bu konu anlatımında, ekosistemlerdeki ilk enerji kaynağı olan Güneş enerjisinin üretici, tüketici ve ayrıştırıcı canlılar arasında aktarılması açıklanmaktadır. Ayrıca besin zinciri, besin ağı, beslenme basamağı (trofik düzey) kavramları tanımlanmaktadır.

Besin zincirleri, ekosistemlerdeki tüm beslenme ilişkilerini göstermez. Bunun yerine “besin ağı” denilen birbiriyle bağlantılı besin zincirleri, her bir beslenme düzeyindeki tüm organizmaları gösterir. 

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Biyoloji
  • ”Bir ekosistemdeki besin zincirinin özetlendiği şemada numara ile verilen yerde hangi canlılar bulunur?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
  • Bu interaktif etkinlikte, kartalların soyunun tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir parkta, bir simülatör yardımıyla, parkta yaşayan canlılar arasındaki ilişkinin bulunması ve kartalların çoğalması için uygun bir ortam oluşturulması istenmektedir. Ekosistem simülatöründe, biyotik ve abiyotik...
  • Bu konu anlatımında, ekosistemlerde enerjinin besin basamakları içerisinde nasıl aktarıldığı açıklanmaktadır. Ayrıca enerji, sayı ve biyokütle piramitleri tanımlanmaktadır. Farklı özellikteki ekosistemlerde, sayı ve biyokütle piramitlerinin farklı şekillerde olabileceği de vurgulanmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu