Benzer Üçgenleri Belirleme - 9.Sınıf

Matematik   İnteraktif Etkinlik

Bu konu anlatımında, verilen üçgenler arasından benzer olan üçgen çiftinin bulunması beklenmektedir.

İki üçgen, karşılıklı açıları birbirine eş olduğu için açı-açı benzerlik aksiyomuna, karşılıklı kenarları orantılı olduğu için kenar-kenar-kenar benzerlik teoremine, karşılıklı kenarları orantılı ve bu kenarlar arasındaki açıları da eş olduğu için kenar-açı-kenar benzerlik teoremine göre benzer olabilirler.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu