Benzer Benzer İlkesini Açıklama - 10.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, ”benzer benzeri çözer” ilkesi anlatılmaktadır. Bir çözünenin, bir çözücü içinde çözünmesi için; çözünen-çözücü molekülleri arasındaki çekim kuvvetlerinin, çözünen-çözünen ve çözücü-çözücü molekülleri arasındaki çekim kuvvetlerinin üstesinden gelebilecek kadar büyük olması gerektiği anlatılmaktadır. 

Çözücü ve çözünen madde arasındaki etkileşimler çözünürlüğü etkiler. 

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu