Belirsizlik Sıfatı ve Belirsizlik Zamirinin Belirlenmesi - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, belirsizlik zamiri ile belirsizlik sıfatı arasındaki farkın anlaşılması ve verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin sıfat ya da zamir olduğuna karar verilmesi beklenmektedir.

Hangi ismin yerini tuttuğu belli olmayan zamirlere belirsizlik zamiri, ismi belirsiz bir şekilde belirten sözcüklere ise belirsizlik sıfatı denir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu