Basınç Sıcaklık İlişkisi - 9.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, gazların sıcaklığı ve basıncı arasındaki ilişki, kapalı bir kaptaki gazın sıcaklığının artırılarak basıncının gözlemlenmesi ile açıklanmaktadır.

1802 yılında Fransız Fizikçi Joseph Louis Gay-Lussac, sabit hacimdeki bir miktar gazın basıncının sıcaklık arttırıldığında arttığını, azaltıldığında azaldığını gözlemleyerek gazların basıncı ile sıcaklığı arasındaki ilişkiyi keşfetmiştir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu