Basınç Sıcaklık İlişkisi - 9.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Özet Bilgi

Bu konu anlatımında, gazların sıcaklığı ve basıncı arasındaki ilişki, kapalı bir kaptaki gazın sıcaklığının artırılarak basıncının gözlemlenmesi ile açıklanmaktadır.

1802 yılında Fransız Fizikçi Joseph Louis Gay-Lussac, sabit hacimdeki bir miktar gazın basıncının sıcaklık arttırıldığında arttığını, azaltıldığında azaldığını gözlemleyerek gazların basıncı ile sıcaklığı arasındaki ilişkiyi keşfetmiştir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar