Basınç Sıcaklık İlişkisi - 9. Sınıf - 10.sınıf

Kimya   Canlandırma

Özet Bilgi

1802 yılında Fransız Fizikçi Joseph Louis Gay-Lussac, sabit hacimdeki bir miktar gazın basıncının sıcaklık arttırıldığında arttığını, azaltıldığında azaldığını gözlemleyerek gazların basıncı ile sıcaklığı arasındaki ilişkiyi keşfetmiştir.

Bu konu anlatımında, gazların sıcaklığı ve basıncı arasındaki ilişki, kapalı bir kaptaki gazın sıcaklığının artırılarak basıncının gözlemlenmesi ile açıklanmaktadır.

İlgili Konu Anlatımları

    9. Sınıf
  • "K musluğu ile birbirine bağlı ve içinde helyum gazı bulunan iki odacıktan oluşan; sürtünmesiz piston ile hacmi ayarlanabilen sistemde, sabit sıcaklıkta K musluğu açılarak sistem dengeye ulaştığında piston nerede durur?" sorusu, gazlarda basınç-hacim ilişkisi anlatılarak çözülmektedir.
  • "Kılcal boruda bulunan X gazının yüksekliği 60 cm'dir. Cam boru aynı ortamda ters çevrilirse X gazının yüksekliği kaç cm olur?" sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • 2 gazının sıcaklığı arttırıldığında yeni hacim değeri nedir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"Sıcaklık hacim grafiği verilen sabit basınçlı kapta H2 gazının sıcaklığı arttırıldığında yeni hacim değeri nedir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • 10.sınıf
  • 2 gazının sıcaklığı arttırıldığında yeni hacim değeri nedir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"Sıcaklık hacim grafiği verilen sabit basınçlı kapta H2 gazının sıcaklığı arttırıldığında yeni hacim değeri nedir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Sabit hacimli bir kapta bulunan X ve Y gazlarının basınç-sıcaklık grafiği ile ilgili soru, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • 3'ten 40 cm3'e çıkması için konulduğu yeni ortamın sıcaklığı kaç °C olmalıdır?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"1 atm basınçta 27°C'lik ortamda bulunan ideal pistonlu kabın hacminin 30 cm3'ten 40 cm3'e çıkması için konulduğu yeni ortamın sıcaklığı kaç °C olmalıdır?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar