Basınç Kavramını Tanımlama - 9.Sınıf

Kimya   Çözümlü Örnek

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Kimya
  • Bu konu anlatımında, gazları nitelerken kullanılan özellikleri olan basınç, sıcaklık, hacim ve mol sayısı, birimleri ile birlikte açıklanmaktadır.
  • Bu interaktif etkinlikte, maddeleri oluşturan taneciklerin arasında farklı miktarlarda boşluk olduğu, deneyle gözlemlenerek, bu farkın katı, sıvı ve gaz hâlindeki maddelerin özelliklerini nasıl değiştirdiği anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, katı, sıvı ve gaz hâldeki maddelerin tanecikli yapıda olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca katı, sıvı ve gaz maddelerin tanecikleri arasındaki boşlukların farklı olduğu, bu farkın maddelerin sıkıştırılabilirlik özelliğini etkilediği açıklanmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu