Bakterilerin Yararlarına Bir Örnek: Biyoremidasyon - 9.Sınıf

Biyoloji   İnteraktif Etkinlik

Bu interaktif etkinlikte; radyasyon ve yüksek sıcaklığa dayanıklı bir bakteri türü elde etmek amacıyla değişik bakteri türleri arasında konjugasyon yaptırılması istenmektedir. Ayrıca bakterilerin yapısı, konjugasyon, biyoremidasyon ve atık yönetimi hakkında bilgi verilmektedir.

Bakterilerin çoğu eşeysiz ürer, fakat konjugasyon olarak bilinen bir süreçle genetik malzemelerinin bir bölümünü değiştirebilirler. Konjugasyon, bakteri hücrelerini bağlayan bir köprü yoluyla, bir bakteriden diğerine, genetik malzemenin aktarılmasıdır. Konjugasyon, eşeyli üreme olarak değerlendirilemez; çünkü konjugasyon olayında gametlerin ve zigotun bir rolü yoktur. Fakat bir bakteri türleri arasında genetik malzemenin değişimi yapıldığından, konjugasyon türler içinde genetik çeşitliliğin artmasını sağlar.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu