Bakterilerin Yararları - 9.Sınıf

Biyoloji   Canlandırma

Bu konu anlatımında, bakterilerin, organizma ve ekosistemlerin sağlığını korumakta oynadığı rol anlatılmaktadır. Ayrıca bakterilerin yiyecek ve içecek endüstrisi, biyoteknoloji ve arıtma sistemlerindeki kullanılma alanlarından bahsedilmektedir.

Bakteri türlerinin yarısından fazlası zararsızdır, hatta bazı bakteri türlerinin insan ve diğer canlılara yararlı olan özellikleri vardır. Örneğin, biyoteknoloji şirketleri, hastalıklarla savaşmak için kullanılan antibiyotikleri üretmek amacıyla bakterilerden yararlanır.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Biyoloji
  • ”Bakteriler ile ilgili olarak verilen; prokaryot canlılardır, ribozom organeline sahiptir, hücre zarı ve hücre duvarı bulundurur, tüm bireyleri heterotroftur, ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Bu konu anlatımında, tek hücreli ve prokaryotik mikroorganizmalar olan bakterilerin yapısı açıklanmaktadır. Bakterilerde bulunan hücre duvarı, kamçı, pilus, halkasal DNA ve plazmit gibi yapıların işlevleri belirtilmektedir.
  • ”Bakterilerde endospor ile ilgili olarak verilen; uygun olmayan çevre koşullarında oluşur, ATP üretimi gerçekleşmez, yapısındaki su oranı oldukça azdır, uygun çevresel koşullarda yeniden bakteriyi oluşturur, ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çö...
Lisego Tanıtım Videosu