Bakterilerde Endospor Oluşumu - 9.Sınıf

Biyoloji   Canlandırma

Bu konu anlatımında, endosporun yapısı, oluşumu ve işlevleri anlatılmaktadır. Bakterilerin olumsuz ortam koşullarında endospor oluşturduğu ve endospor oluşturmanın bakterinin hayatta kalması için bir adaptasyon olduğu vurgulanmaktadır.

Ortam sıcaklığı bakterinin yaşamını devam ettiremeyeceği kadar değişirse bakteri hayatta kalmak için önce DNA’sını eşler. Daha sonra DNA’lardan birini sitoplazma ve bir hücre duvarıyla korur. Üretilen bu yapıya “endospor” denir.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Biyoloji
  • ”Bakteriler ile ilgili olarak verilen; prokaryot canlılardır, ribozom organeline sahiptir, hücre zarı ve hücre duvarı bulundurur, tüm bireyleri heterotroftur, ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Bu konu anlatımında, tek hücreli ve prokaryotik mikroorganizmalar olan bakterilerin yapısı açıklanmaktadır. Bakterilerde bulunan hücre duvarı, kamçı, pilus, halkasal DNA ve plazmit gibi yapıların işlevleri belirtilmektedir.
  • ”Bakterilerde endospor ile ilgili olarak verilen; uygun olmayan çevre koşullarında oluşur, ATP üretimi gerçekleşmez, yapısındaki su oranı oldukça azdır, uygun çevresel koşullarda yeniden bakteriyi oluşturur, ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çö...
Lisego Tanıtım Videosu