Bakteri Çeşitlerinin Gözlemlenmesi - 9.Sınıf

Biyoloji   İnteraktif Etkinlik

Bu interaktif etkinlikte, çeşitli bakteri hücreleri incelenmekte, bu bakteriler; şekil, oksijen gereksinimi, beslenme biçimi ve Gram boyasına tepki özelliklerine göre sınıflara ayrılmaktadır.

Bakterileri yapısal özelliklerine göre sınıflandırmanın bir yolu da bakterilerin Gram boyanma özelliklerini incelemektir. Gram boyama, bakterinin hücre duvarındaki peptidoglikan tabakasının boyandığı bir işlemdir. Bu tabaka kalınsa bakteri mikroskopta mor görünür. Bu tür bakteriler Gram pozitif bakterilerdir. Bu tabaka inceyse bakteri mikroskopta pempe görünür. Bu da bakterinin Gram negatif olduğunu gösterir.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Biyoloji
  • ”Bakteriler ile ilgili olarak verilen; prokaryot canlılardır, ribozom organeline sahiptir, hücre zarı ve hücre duvarı bulundurur, tüm bireyleri heterotroftur, ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Bu konu anlatımında, tek hücreli ve prokaryotik mikroorganizmalar olan bakterilerin yapısı açıklanmaktadır. Bakterilerde bulunan hücre duvarı, kamçı, pilus, halkasal DNA ve plazmit gibi yapıların işlevleri belirtilmektedir.
  • ”Bakterilerde endospor ile ilgili olarak verilen; uygun olmayan çevre koşullarında oluşur, ATP üretimi gerçekleşmez, yapısındaki su oranı oldukça azdır, uygun çevresel koşullarda yeniden bakteriyi oluşturur, ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çö...
Lisego Tanıtım Videosu