Azot Döngüsü - 10.Sınıf

Biyoloji   Canlandırma

Özet Bilgi

Hayvanlar ile bitkiler öldüğünde ve çürüdüğünde, toprağın organik maddesinin bir parçası haline gelir. Ayrıştırıcılar hayvan atıklarının yanı sıra ölmüş hayvan ve bitkilerdeki azot bileşiklerini amonyak gibi inorganik moleküllere dönüştürür. Bu sürece “amonifikasyon” denir.

Bu konu anlatımında, doğadaki azot döngüsü; azot bağlama, amonifikasyon, nitrifikasyon ve denitrifikasyon olayları tanımlanarak açıklanmaktadır. Azot döngüsünde tüketici ve ayrıştırıcıların rolü de belirtilmektedir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar