Azot Döngüsü - 10.Sınıf

Biyoloji   Canlandırma

Bu konu anlatımında, doğadaki azot döngüsü; azot bağlama, amonifikasyon, nitrifikasyon ve denitrifikasyon olayları tanımlanarak açıklanmaktadır. Azot döngüsünde tüketici ve ayrıştırıcıların rolü de belirtilmektedir.

Hayvanlar ile bitkiler öldüğünde ve çürüdüğünde, toprağın organik maddesinin bir parçası haline gelir. Ayrıştırıcılar hayvan atıklarının yanı sıra ölmüş hayvan ve bitkilerdeki azot bileşiklerini amonyak gibi inorganik moleküllere dönüştürür. Bu sürece “amonifikasyon” denir.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Biyoloji
  • Bu konu anlatımında, su döngüsünün nasıl gerçekleştiği anlatılmaktadır.
  • ”Şematize edilmiş bir karbon döngüsünde numaralı oklarla verilen olaylardan hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
  • “Karbon, canlıların sahip olduğu organik besin maddelerinin yapısında bulunan bir elementtir. Biyosferde gerçekleşen karbon döngüsü ile; hücresel solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarından hangileri sayesinde karbon atomlarının organik moleküllerden ayrılması ve inorganik hâlde doğaya verilme...
Lisego Tanıtım Videosu