Aynı Noktadan Aynı ve Zıt Yönlere Giden Araçlarla İlgili Hesaplamalar - 2 - 9.Sınıf

Matematik   Çözümlü Örnek

IACI = 6 km, ICBI = x km, IBDI = 20 km olmak üzere, hızları ν₁ ve ν₂ olan iki aracın A ve B noktalarından aynı anda zıt yönde hareket ederlerse C, aynı yöne doğru hareket ederlerse de D noktasında karşılaştıkları bilindiğinde B ile C noktaları arasındaki uzaklığı bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.

Farklı noktalardan birbirlerine veya aynı yöne doğru harekete geçen araçların karşılaşıncaya kadar aldıkları yolların oranı, araçların hızları oranına eşittir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu