Aydınlanmanın Kültürel Etkileri - 10.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, yeni düşünce yönteminin etkilerinin bilimle sınırlı kalmadığı, kültürel ve siyasi etlilerinin de bulunduğu incelenmekte; Montesquieu ve Rousseau’nun çalışmalarından örnekler verilmektedir.

Doğa bilimlerinde kullanılan bilimsel yöntem anlayışı, insan yaşamı ve toplumsal konularda etkisini gösterdi.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, ”aydınlanma” sözcüğünün kökeni anlatılmakta, Aydınlanma Çağı öncesi Avrupa'daki durum incelenmekte ve Aydınlanma Çağında meydana gelen değişimler açıklanmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, aydınlanma çağında Avrupa'da gelişen bilim dalları, örneğin, astronominin gelişmesi gibi özel konular detaylı olarak incelenmektedir.
  • Bu konu anlatımında, modern bilimin temellerinde yer alan sorgulayıcı ve araştırmacı düşünce şeklinin, Avrupa'da Bacon ve Descartes önderliğinde gelişmesi anlatılmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu