Aydınlanma ve Bilim - 10.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, aydınlanma çağında Avrupa'da gelişen bilim dalları, örneğin, astronominin gelişmesi gibi özel konular detaylı olarak incelenmektedir.

Copernic, Kepler ve Galilei tam olarak evrenin hareketini açıklayamasalar da, yeni bir bilimsel yaklaşım oluşturdular ve bu yeni yaklaşım aydınlanma çağına ortam hazırladı.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, ”aydınlanma” sözcüğünün kökeni anlatılmakta, Aydınlanma Çağı öncesi Avrupa'daki durum incelenmekte ve Aydınlanma Çağında meydana gelen değişimler açıklanmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, aydınlanma çağında Avrupa'da gelişen bilim dalları, örneğin, astronominin gelişmesi gibi özel konular detaylı olarak incelenmektedir.
  • Bu konu anlatımında, modern bilimin temellerinde yer alan sorgulayıcı ve araştırmacı düşünce şeklinin, Avrupa'da Bacon ve Descartes önderliğinde gelişmesi anlatılmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu