Avogadro Kanunu - 9.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, bir ideal gazın hacminin sıcaklık ve basıncın sabit olduğu koşullarda sadece gazın mol sayısına bağlı olduğu, ve bu ilişkinin doğrusal olduğu açıklanmıştır.

Aynı mol sayısına sahip iki ideal gaz, sabit basınç ve sıcaklık altında tanecik boyutuna bağlı olmaksızın aynı hacmi kapsar. İdeal gazın standart koşullarda molar hacmi 22,4 litredir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu