Avarlar ve Bulgarlar - 9.Sınıf

Tarih   Okuma Metni

Bu okuma metninde, Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan Avarların bugünkü Moğolistan bölgesinde bir devlet kurdukları ve bu devletin siyasi tarihi anlatılmaktadır. Ayrıca, Karadeniz’in kuzeyine gelerek Ogurlar ile birleşen Hunların daha sonra “Bulgarlar” adıyla anılmaya başladığına değinilerek kurdukları Bulgar Devleti’nin siyasi tarihinden söz edilmektedir.

Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan Avarlar, IV. yüzyılın sonlarında bugünkü Moğolista'da bir devlet kurdular.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu okuma metninde, Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan Avarların bugünkü Moğolistan bölgesinde bir devlet kurdukları ve bu devletin siyasi tarihi anlatılmaktadır. Ayrıca, Karadeniz’in kuzeyine gelerek Ogurlar ile birleşen Hunların daha sonra “Bulgarlar” adıyla anılmaya başladığına ...
  • Bu konu anlatımında, Kavimler Göçü nedenleriyle birlikte anlatılmaktadır. Canlandırmada Asya Hun İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından bölgedeki zorlu şartların da etkisiyle Türk boylarının batıya doğru göç etmeye başlaması ve göç ettikleri bölgelerde yaşayan kavimlerin de batıya doğru göç etmesin...
  • Bu konu anlatımında, Kavimler Göçü sonrasında Karadeniz’in kuzeyinde Avrupa Hun Devleti’nin kurulması, Türklerin tarihte ilk kez Anadolu’ya ayak basması anlatılmaktadır. Canlandırmada, ünlü Hun İmparatoru Attilâ Döneminde yapılan siyasi ve askerî mücadeleler ve Avrupa Hun Devleti’nin genel özellikle...
Lisego Tanıtım Videosu