ATP Üretimini Açıklama - 9.Sınıf

Biyoloji   Çözümlü Örnek

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Biyoloji
  • Bu konu anlatımında; ATP’nin yapısı, genel özellikleri, görevi ile ilgili bilgiler verilmekte ve canlılar için önemi anlatılmaktadır.
  • ”ATP ile ilgili olarak verilen; 3 tane yüksek enerjili fosfat bağına sahiptir; yapımı için enerji gerekir; adenin bazı içerir; riboz şekeri bulundurur, ifadelerinden hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • “ATP’nin yapısı şemayla gösterilmiş, şemanın üstündeki üç kısım numaralandırılmıştır. Bu numaralandırılan yapıların isimleri nelerdir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
Lisego Tanıtım Videosu