Atom ve Elektrik Yükü - 9. Sınıf - 10.sınıf- - 10.sınıf

Kimya   Canlandırma

Özet Bilgi

Bir atomdaki elektron ve proton sayısı, atomun elektriksel özelliğini belirler.

Bu konu anlatımında, bir atomdaki elektron ve proton sayıları karşılaştırılarak atomun elektrik yüküne nasıl karar verildiği anlatılmaktadır. Bir atomun elektron ve proton sayılarına göre negatif yüklü, pozitif yüklü ve nötr olabileceği örneklerle anlatılmaktadır.

İlgili Konu Anlatımları

  9. Sınıf
 • "Aşağıda verilen madde ve tanımları birbiri ile eşleştrin." sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • 5+ , X3- taneciklerini, nötr, anyon, katyon olmak üzere sınıflandırarak elektron sayılarını karşılaştırın." sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"X, X5+ , X3- taneciklerini, nötr, anyon, katyon olmak üzere sınıflandırarak elektron sayılarını karşılaştırın." sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • "X atomu 2 elektron aldığında 2- yüklü anyon oluşur, elektron başına düşen çekim kuvveti azalır, çekirdek yükü artar. İfadelerinden hangileri söylenemez."sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • 10.sınıf
 • 3+ iyonu için söylenen, elektron sayısı proton sayısından fazladır, katyondur, 3 elektron alırsa nötr hâle gelir. ifadelerinden hangileri doğrudur?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"Y3+ iyonu için söylenen, elektron sayısı proton sayısından fazladır, katyondur, 3 elektron alırsa nötr hâle gelir. ifadelerinden hangileri doğrudur?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • 5+ , X3- taneciklerini, nötr, anyon, katyon olmak üzere sınıflandırarak elektron sayılarını karşılaştırın." sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"X, X5+ , X3- taneciklerini, nötr, anyon, katyon olmak üzere sınıflandırarak elektron sayılarını karşılaştırın." sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • "X atomu 2 elektron aldığında 2- yüklü anyon oluşur, elektron başına düşen çekim kuvveti azalır, çekirdek yükü artar. İfadelerinden hangileri söylenemez."sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • 10.sınıf
 • "Rutherford, atomun yapısını açıklamak için yapmış olduğu bu deneyde aşağıdaki sonuçlardan hangilerine ulaşmıştır? Atom kütlesinin büyük kısmı ve pozitif yükler, çekirdek adı verilen atomun merkezinde toplanmıştır. Bir atomdaki proton adı verilen pozitif yüklü taneciklerin sayısı, negatif yüklü tane...
Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar