Atom ve Elektrik Yükü - 9.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, bir atomdaki elektron ve proton sayıları karşılaştırılarak atomun elektrik yüküne nasıl karar verildiği anlatılmaktadır. Bir atomun elektron ve proton sayılarına göre negatif yüklü, pozitif yüklü ve nötr olabileceği örneklerle anlatılmaktadır.

Bir atomdaki elektron ve proton sayısı, atomun elektriksel özelliğini belirler.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Kimya
  • Bu konu anlatımında, atom altı parçacıklar ve aralarındaki elektriksel etkileşimler anlatılmaktadır. Canlandırmada, elektron ve protonların birbirleri ile etkileşiminin elektrik yükü sonucunda oluştuğu anlatılmaktadır. Nötronlar ise yüksüz olduklarından protonlar ve elektronlar ile etkileşim içerisi...
  • Bu konu anlatımında, bir atomdaki elektron ve proton sayıları karşılaştırılarak atomun elektrik yüküne nasıl karar verildiği anlatılmaktadır. Bir atomun elektron ve proton sayılarına göre negatif yüklü, pozitif yüklü ve nötr olabileceği örneklerle anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, atomun yapısını oluşturan atom altı taneciklerinin varlığı sürtünme ile elektriklenme olayına dayanılarak anlatılmaktadır.
  • 9.Sınıf - Kimya
  • Bu konu anlatımında, atomun yapısı açıklanarak molekül, radikal ve iyon gibi kimyasal türler örneklerle açıklanmıştır.
  • Bu konu anlatımında, bir atomdaki elektron ve proton sayıları karşılaştırılarak atomun elektrik yüküne nasıl karar verildiği anlatılmaktadır. Bir atomun elektron ve proton sayılarına göre negatif yüklü, pozitif yüklü ve nötr olabileceği örneklerle anlatılmaktadır.
  • Y3+ iyonu için söylenen, elektron sayısı proton sayısından fazladır, katyondur, 3 elektron alırsa nötr hâle gelir. ifadelerinden hangileri doğrudur? sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
Lisego Tanıtım Videosu