Atmanın Serbest Uçtan Yansımasıyla İlgili Soru Çözümü - 10.Sınıf

Fizik   Çözümlü Örnek

”Bir ucu serbest olarak kayabilen gergin yayda ilerlemekte olan X ve Y atmalarının anlık görünümleri şekil üzerinde gösterilmektedir. Bir süre sonra yay bir anlığına düz hale geldiğine göre verilen şu yargılardan hangileri doğrudur: X ve Y atmalarının oluşum süreleri eşittir; X ve Y atmalarının taşıdıkları enerjiler eşittir; X atmasının yayda ilerleme hızı Y’ninkinden azdır.” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu