Atmaların Özellikleri - 10.Sınıf

Fizik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, sarmal yay üzerinde oluşturulan bir atmanın genliği, genişliği, yayılma hızı gibi özellikleri açıklanmaktadır. Enine ve boyuna dalga tanımları da verilmektedir.

Bir yayda oluşturulan atma sabit bir hızla ilerlerken, yayın halkaları atmanın hız vektörüne dik doğrultuda ilerler. Bir ortamdaki taneciklerin titreşim doğrultusu, ortamın ilerleme yönüne dikse, böyle dalgalara enine dalgalar denir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu