Atmaların Ağırlıkları Farklı Yaylarda İletimi - 10.Sınıf

Fizik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, birbirine eklenmiş, birim uzunluktaki kütleleri farklı iki yayın birleşme noktasına gelen bir atmanın, bulunduğu yaydan diğer yaya iletilmesi sırasında yayların özellikleri anlatılmaktadır. Ağır yaydan hafif yaya ve hafif yaydan ağır yaya iletilen atmaların iletilen ve yansıyan kısımlarının özellikleri açıklanmaktadır.

Birbirine eklenmiş, kütleleri farklı iki yayın birleşme noktasına gelen atmanın bir kısmı yansıyarak geri döner, bir kısmı da ikinci yaya geçer.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu