Asya Hun Devleti'nin Siyasi, Askeri, Ekonomik ve Kültürel Yapısı - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Asya Hun Devleti'nin Siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel yapısı hakkında genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Eski Türklerde devletlerin ve Asya Hun Devleti'nin yönetilme biçimleri, devlet yönetiminde esas alınan kuralların kaynakları ve hükümdara yardımcı olan kurullar anlatılmaktadır. Eski Türklerin kültürel ve dini özellikleri anlatılmaktadır.

Eski Türklerde ülke, doğu ve batı şeklinde ikiye ayrılarak iki hanedan üyesi tarafından birlikte yönetilmiştir.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu okuma metninde, yazıtlarda rastlanan bilgilerden Orhun ve Selenga Nehirleri arasında yaşadıkları anlaşılan Oğuzların, Balkanlar ve Anadolu’ya uzanan siyasi tarihi anlatılmakta; Büyük Selçuklu Devleti’ni kurmaları ve böylece Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinde öncülük etmelerine değinilmektedi...
  • Bu okuma metninde, Balkaş Gölü civarında Kök Türk Devleti’ne bağlı olarak yaşayan Peçeneklerin daha sonraki dönemlerdeki siyasi tarihi anlatılmakta ve Bizans İmparatorluğu, Selçuklular gibi büyük devletlerle olan ilişki ve mücadelelerinden bahsedilmektedir.
  • Bu okuma metninde, Fin-Ugor kavimlerinin Don Nehri kıyılarında yaşayan Onogurlarla kaynaşması sonucu ortaya çıkan Macarlar anlatılmaktadır. Ayrıca, bugünkü Sibirya bölgesinin adını aldığı Sabirler kavminin yerleşim yerleri, göçleri ve egemenliği altında bulundukları devletler anlatılmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu