Asya Hun (Büyük Hun) Devleti - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Orta Asya bölgesinin özellikleri ve Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti olan Büyük Hun Devleti ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Orta Asya'da yaşayan toplumları göçebe yaşam tarzına iten nedenler, Büyük Hun Devleti'nin siyasi özellikleri, Çin’le yapılan mücadeleler, Çin Seddi ve İpek Yolu anlatılmaktadır.

Tarihte bilinen ilk Türk devleti, Orta Asya’da Hunlar tarafından kurulmuştur.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu okuma metninde, Altay Dağları’nın batısında Kök Türk Devleti’ne bağlı olarak yaşayan Karlukların daha sonraki dönemlerdeki siyasi tarihi anlatılmakta; Talas Savaşı’nda Müslümanların yanında yer alarak Çinlilere karşı alınan galibiyette rol oynadıklarına ve tarihte Müslümanlığı kabul eden ilk Türk...
  • Bu okuma metninde, Balkaş Gölü civarında Kök Türk Devleti’ne bağlı olarak yaşayan Peçeneklerin daha sonraki dönemlerdeki siyasi tarihi anlatılmakta ve Bizans İmparatorluğu, Selçuklular gibi büyük devletlerle olan ilişki ve mücadelelerinden bahsedilmektedir.
  • Bu okuma metninde, Fin-Ugor kavimlerinin Don Nehri kıyılarında yaşayan Onogurlarla kaynaşması sonucu ortaya çıkan Macarlar anlatılmaktadır. Ayrıca, bugünkü Sibirya bölgesinin adını aldığı Sabirler kavminin yerleşim yerleri, göçleri ve egemenliği altında bulundukları devletler anlatılmaktadır.
YGS LYS FizikLisego Tanıtım Videosu