Asya Hun (Büyük Hun) Devleti - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Orta Asya bölgesinin özellikleri ve Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti olan Büyük Hun Devleti ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Orta Asya'da yaşayan toplumları göçebe yaşam tarzına iten nedenler, Büyük Hun Devleti'nin siyasi özellikleri, Çin’le yapılan mücadeleler, Çin Seddi ve İpek Yolu anlatılmaktadır.

Tarihte bilinen ilk Türk devleti, Orta Asya’da Hunlar tarafından kurulmuştur.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, Kök Türklerin kuruluşundan yıkılışına kadarki süre içinde yaşanılan siyasi süreç anlatılmaktadır. Canlandırmada, Kök Türklerin tarihte iki devlet kurduğu belirtilerek I. Kök Türk Devleti’nin siyasi tarihi, hükümdarları ve I. Kök Türk Devleti’nin yıkılma sürecinde etkili olan fak...
  • Bu konu anlatımında, Uygur Devleti'nin kuruluşundan yıkılışına kadarki süreçte yaşanılan siyasi ve kültürel olaylardan bahsedilmektedir. Canlandırmada, ilk yerleşik yaşama geçen kavim olan Uygurların kurduğu Uygur Devleti’nin siyasi tarihi, 8. yüzyılda Türklerin yaşam tarzında yaşanan değişiklikle y...
  • Bu okuma metninde, I. Kök Türk Devleti’nin yıkılmasından sonra Karadeniz’in kuzeyi ve Kafkasya’da bir hakanlık olarak kurulan Hazarlar anlatılmakta, bu hakanlığın siyasi tarihi ve yönetim yapısından bahsedilmektedir.
YGS LYS FizikLisego Tanıtım Videosu