Asur Devleti - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Asur Devleti ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Mezopotamya uygarlıklarından olan Asurluların kurdukları devlet ve kültürel özellikleri anlatılmaktadır. Anadolu’da bulunan ilk yazılı kaynakların ve ilk kütüphanenin Asurlulara ait olduğu vurgulanmaktadır.

Askeri güce dayalı bir imparatoluk olan Asur Devleti, yukarı Mezopotamya’da kurulduktan sonra, Mezopotamya Anadolu ve Mısır’da sınırlarını genişletmiştir.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, Babiller ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Mezopotamya uygarlıklarından Babillerin çeşitli dönemlerde kurdukları I. ve II. Babiller devletlerinin tarihî, kültürel ve mimari özellikleri anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, Asur Devleti ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Mezopotamya uygarlıklarından olan Asurluların kurdukları devlet ve kültürel özellikleri anlatılmaktadır. Anadolu’da bulunan ilk yazılı kaynakların ve ilk kütüphanenin Asurlulara ait olduğu vurgulanmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu