Asit Yağmuru - 10.Sınıf - 9.Sınıf

Biyoloji   Canlandırma

Bu konu anlatımında, asit yağmurlarının nasıl oluştuğu açıklanmakta; ekosistemlere etkileri belirtilmektedir. Ayrıca asit yağmurlarının oluşmasını engellemek için alınabilecek önlemler listelenmektedir.

Fosil yakıtlar yakıldığında kükürt, karbon ve azot oksitleri oluşur,  bu asidik maddeler atmosferdeki su moleküllerinde çözünür ve kimyasal tepkimeler sonucunda nitrik, sülfürik ve karbonik asit maddeleri oluşur. Bunun sonucunda havadaki yağmur damlalarının asitlik derecesi yükselir. Bunun gibi asitlik derecesi yüksek yağmurlar “asit yağmuru” olarak adlandırılır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu