Arkeler - 9.Sınıf

Biyoloji   Canlandırma

Bu konu anlatımında, arkelerin genel özellikleri, yaşadıkları ortamlar, sınıflandırılması ve yararları açıklanmaktadır.

Arkelerden birçok alanda yararlanılmaktadır: Arkeler, değişik sıcaklıklarda çalışabilen enzimlerin üretilmesinde, zehirli artık maddelerin daha etkisiz hale getirilmesinde, biyogaz üretiminde ve otçul hayvanların bağırsaklarındaki selüloz sindiriminde önemli rol oynar.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Biyoloji
  • ”Bakteriler ile ilgili olarak verilen; prokaryot canlılardır, ribozom organeline sahiptir, hücre zarı ve hücre duvarı bulundurur, tüm bireyleri heterotroftur, ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Bu konu anlatımında, tek hücreli ve prokaryotik mikroorganizmalar olan bakterilerin yapısı açıklanmaktadır. Bakterilerde bulunan hücre duvarı, kamçı, pilus, halkasal DNA ve plazmit gibi yapıların işlevleri belirtilmektedir.
  • ”Bakterilerde endospor ile ilgili olarak verilen; uygun olmayan çevre koşullarında oluşur, ATP üretimi gerçekleşmez, yapısındaki su oranı oldukça azdır, uygun çevresel koşullarda yeniden bakteriyi oluşturur, ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çö...
Lisego Tanıtım Videosu