Anlatım Türlerini Gruplandırma - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, tanımı verilen anlatım türlerinin belirlenerek bulmacanın çözülmesi beklenmektedir. Alıştırmayı tamamlayan konu anlatımı bölümünde, anlatım türleri sıralanmaktadır.

Anlatım türleri, öyküleyici, betimleyici, açıklayıcı, kanıtlayıcı, tartışmacı, düşsel, coşku ve heyecana bağlı, mizahi, emredici, destansı, söyleşmeye bağlı ve gelecekten söz eden anlatım olarak gruplandırılabilir.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Dil ve Anlatım
  • Ömer Seyfettin'in “Diyet” adlı eserinden ve Sabahattin Eyüboğlu'nun “Özgür Düşünce” adlı eserinden alınan metinlerin, anlatımların kendi içinde birim değeri taşıdığı dikkate alınarak okunması beklenmektedir.
  • Bu konu anlatımında, ”Özgür Düşünce” adlı metinde yer alan paragrafların konularından doğru olanların seçilmesi istenmektedir. Alıştırmayı tamamlayan konu anlatımı bölümünde, anlatımların kendi içinde birim değeri taşıması anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, ”Diyet” ve ”Özgür Düşünce” metinleri ile ilgili verilen cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğunun belirlenmesi beklenmektedir. Alıştırmayı tamamlayan konu anlatımı bölümünde, metin türünün oluşumunda anlatım türlerinin üstlendiği rol ve anlatım türlerinin belirlenmesi anlatılmakta...
YGS LYS FizikLisego Tanıtım Videosu