Anlatıcı ile Anlatılan Arasındaki İlişkinin Anlatımı Nasıl Etkilediğini Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, ”Bir Ağaç Karşısında” adlı metinde, anlatıcı ile anlatılan obje veya husus arasındaki ilişkinin metnin anlatımını nasıl etkilediğine dair verilen cümlelerden doğru olanların seçilmesi istenmektedir.

Anlatıcının bakış açısı, anlatımını, seçtiği ifade tarzını ve sanat anlayışını etkiler.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu