Anadolu’da İlk Türk Devletlerinin Kurulması ve Anadolu Selçuklu Devleti - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun fethi ile görevlendirilen komutanlar tarafından kurulan ilk Türk beylikleri ile Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluş dönemi ve Miryokefalon Savaşı'nın sebebi ve sonuçları anlatılmaktadır.

Büyük Selçuklu komutanı Süleyman Şah, Bizans’ın elinden İznik’i alarak 1077 yılında Büyük Selçuklulara bağlı Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurdu.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu