Amacın Anlatımdaki Rolü ve Değerini Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, “Romantizm”, “Ayrılık Günü” ve “Yarına İnanmak” adlı metinlerin yazılma amaçları ve hitap ettikleri kişiler ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanların belirlenmesi istenmektedir.

Yazılı ve sözlü her türlü anlatımda anlatıcı ile okuyucu ya da dinleyici arasında anlatımın amacı etrafında şekillenen bir ilişki vardır. Anlatıcı, anlatmaya başlamadan önce anlatımı hangi amaçla ve kimler içn gerçekleştireceğini belirlemelidir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu