Alt Küme Hesaplaması ile Kombinasyon Arasındaki İlişki - 10.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, bir kümenin belirli sayıda elemana sahip alt kümelerinin kombinasyon kullanılarak hesaplanışı anlatılmaktadır.

n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinin sayısı n’nin r’li kombinasyonuna eşittir. 4 elemanlı kümenin sıfır, bir, iki, üç ve dört elemanlı alt kümelerinin sayılarını topladığımızda elde ettiğimiz 16 sayısı da 4 elemanlı kümemizin alt küme sayısı olan 2 üzeri 4’e eşittir. n elemanlı bir kümenin sıfır elemanlıdan başlanarak n elemanlıya kadar olan alt küme sayıları toplandığında kümenin tüm alt kümelerinin sayısı bulunur. 

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu